Administratorem Państwa danych osobowych jest Daniel Redko Szkoła Języków Obcych „Expert
School”, ul. Jarosława Dąbrowskiego 33, 63 – 900 Rawicz
Z administratorem można kontaktować się poprzez skrzynkę mailową biuro@expertschool.pl
Zasady przetwarzania danych
Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:
– udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej
biuro@expertschool.pl lub przesłane w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z Klientami –
udzielenie odpowiedzi, informacji dla kontaktujących się z administratorem, prowadzenie dalszej
korespondencji).
Przesłane dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po
tym czasie mogą być przetwarzane przez okres do przedawnienia ewentualnych roszczeń
– prowadzenie działań promocyjno-marketingowych podejmowanych przez administratora oraz
przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych w przypadku udzielenia odrębnych zgód, w
razie nieudzielenia zgody, dane nie będą przetwarzane w tych celach (podstawa prawna –
dobrowolna zgoda)
Dane osobowe są przetwarzane do momentu wycofania przez Państwo zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
Odbiorcy danych:
– upoważnieni pracownicy administratora danych,
– podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej, mailowej, dostarczające usługi IT na rzecz
administratora
– podmioty zewnętrzne zajmujące się usługami prawnymi, doradczymi na rzecz administratora

Dobrowolność podania danych. Podanie danych jest dobrowolne.
Przysługuje Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo
do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznacie Państwo, że
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem