Bądź bezbłędny: zaimki BOTH, EITHER oraz NEITHER

Bądź bezbłędny: zaimki BOTH, EITHER oraz NEITHER

Zaimki, o których dzisiaj będzie mowa bardzo często sprawiają problem osobom uczącym się języka angielskiego. Jednak należy pamiętać, że są one często używane i znajomość konstrukcji, w których się pojawiają może znacząco wpłynąć na naszą umiejętność komunikacji. Zatem do dzieła!

  • Both– oba, obaj, oboje, zarówno (zawsze używany w odniesieniu do dwóch osób lub rzeczy). Zaimka both raczej nie używamy w zdaniach przeczących.

Both cars are too expensive– Obydwa samochody są zbyt drogie.

  • Bardzo często zaimek both występuje w konstrukcji both….and… (zarówno…jak i…), np.

I like both dogs and cats- Lubię zarówno psy jak i koty.

  • Zaimka both możemy użyć również w odrębnym zdaniu, jeśli z kontekstu wynika o jakich dwóch osobach, bądź rzeczach mówimy, np.

“Should I buy black or white dress?”- Powinnam kupić czarną czy białą sukienkę?

“Take both”- Weź obie.

  • Either– albo jeden, albo drugi; którykolwiek ( zawsze używane w odniesieniu do jednej osoby lub rzeczy).

Either restaurant will be okay- Którakolwiek restauracja będzie w porządku.

  • Konstrukcja either…or…(albo…albo…)

Either you or Mike has to go to the shop– Albo ty albo Mike musi iść do sklepu.

It’s either blue or black. I don’t remember- To jest niebieskie albo czarne. Nie pamiętam.

  • Neither– ani jeden, ani drugi; żaden.

Neither of my friends can play tennis- Żaden z moich znajomych nie potrafi grać w tenisa.

  • Konstrukcja neither…nor..(ani…ani…) – Uwaga: ta konstrukcja występuje w zdaniu twierdzącym. W języku polskim stosujemy zdanie przeczące, natomiast w języku angielskim słowo neither już funkcjonuje jako przeczenie.

My boyfriend drinks neither beer nor wine- Mój chłopak nie pije ani piwa ani wina.

Neither me nor my sister is going on holiday this year- Ani ja, ani moja siostra nie jedziemy na wakacje w tym roku.

Jeśli podobała wam się ta lekcja, nie zapomnijcie o regularnym śledzeniu naszego bloga. Do następnego razu.

 

Zostaw Komentarz

Your email address will not be published.